Komunikaty
30.03.2023
​Rekrutacja do szkół podstawowych

​Informacje w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 można znaleźć tutaj.

Jakość powietrza
Aktualności
30.03.2023

Rekrutacja do szkół podstawowych

Informacje w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I w publicznych szkołach podstawowych, klas sportowych oraz o dokumentach niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.


Informacje w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 można znaleźć tutaj.