Jakość powietrza
Aktualności
06.09.2023

Projekt pt. "Już pływam"

Gmina Miasto Nowy Targ, wspólnie z Województwem Małopolskim, realizuje w 2023 roku projekt pt. "Już pływam" w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych.


Projekt ma na celu zachęcić młode pokolenie do uprawiania sportu i rekreacji poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.
Cele realizacji projektu:

 • nabycie umiejętności pływackich,
 • wzrost bezpieczeństwa, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych,
 • poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,
 • zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów,
 • upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej
  w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport,
 • promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.
Oczekiwane rezultaty:
 • zdobycie przez uczestników projektu umiejętności pływania,
 • poprawa bezpieczeństwa na pływalniach lub basenach odkrytych,
 • rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.

 
Projekt „Już pływam” realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej. W Nowym Targu projekt realizują wszystkie szkoły podstawowe, prowadzone przez Gminę Miasto Nowy Targ.

Całkowity koszt zadania wynosi 46 120 zł w tym z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego 18 050 zł
Termin realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku.

Pliki do pobrania
 • Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie pt. "Już pływam" w 2023 rokuPobierz
 • Projekt pt. "Już pływam" w 2023 rokuPobierz