Jakość powietrza
Aktualności
04.12.2023

Szkolny Konkurs Plastyczny Mikołajki z Bajki

Wraz ze zbliżającym się magicznym czasem mikołajkowo-świątecznym, zapraszamy uczniów klas 0-7 do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym "Mikołajki z bajki”.


Konkurs trwa od 14 listopada do 4 grudnia 2023 roku. Prace należy złożyć w czasie trwania konkursu w bibliotece szkolnej lub w sali nr 10. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w holu szkoły. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 7 grudnia 2023 roku.

Zasady i warunki uczestnictwa:
  1. Uczestnictwo w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
  2. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:
    1. I kategoria wiekowa: klasy 0-3 – kategoria rodzinna;
    2. II kategoria wiekowa: klasy 4-7- kategoria indywidualna.
  3. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie postaci baśniowego Mikołaja  dowolną techniką w formie przestrzennej z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych. Praca powinna być inspirowana bajkami, baśniami i wierszami z motywem baśniowego Mikołaja.  Wysokość wykonanej postaci - co najmniej  10 cm. Wykonana postać musi stabilnie stać. Przy ocenie pracy bierzemy pod uwagę  zgodność pracy z tematem konkursu, estetykę, pomysłowość.
  4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Prace gotowe - zakupione w sklepie nie będą brane pod uwagę przy ocenie prac.
 Życzymy ciekawych pomysłów i sukcesów w konkursie!

Opracowanie:
Ludmiła Sznajder
Ewa Kozioł