Jakość powietrza

Zapraszamy na tegoroczną edycję programy Jeżdżę z głową 2021


Poniżej znajduje się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 22. 02.2021 r. Przy dużej liczbie chętnych decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Rodzice mogą deklarować udział córki/syna w zajęciach z uwagi na brak (lub bardzo słabą) umiejętność jazdy na łyżwach. 
Zajęcia odbywać się będą w Miejskiej Hali Lodowej ul. Parkowa 14 w Nowym Targu w godzinach popołudniowych według ustalonego harmonogramu w dniach 1-15 marca 2021 roku. Wpisowe  wynosi 40 zł. Łyżwy będzie można wypożyczyć nieodpłatnie na miejscu, natomiast uczestnicy muszą posiadać własny kask.  Rodzic lub upoważniona osoba  przyprowadza dziecko pod lodowisko i odbiera po zajęciach.

Zajęcia prowadzi instruktor jazdy na łyżwach. Opiekę sprawuje opiekun - nauczyciel delegowany ze szkoły. Wniosek o zakwalifikowanie może dotyczyć  tylko uczniów nie posiadających przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki jazdy na łyżwach.
Pliki do pobrania