Komunikaty
30.03.2023
​Rekrutacja do szkół podstawowych

​Informacje w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 można znaleźć tutaj.

Jakość powietrza

Statut

SPIS TREŚCI

 • ROZDZIAŁ I NAZWA SZKOŁY
 • ROZDZIAŁ II INFORMACJE O SZKOLE
 • ROZDZIAŁ III CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ
 • ROZDZIAŁ IV SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZ –SZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW
 • ROZDZIAŁ V ORGANY SZKOŁY, ZASADY ICH DZIAŁANIA WSPÓŁPRACY
 • ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
 • ROZDZIAŁ VII ZADANIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE
 • ROZDZIAŁ VIII PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
 • ROZDZIAŁ IX UCZNIOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 • ROZDZIAŁ X ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY
 • ROZDZIAŁ XI WSPÓŁDZIAŁANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI
 • ROZDZIAŁ XII GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY
 • ROZDZIAŁ XIII NAUKA ZDALNA
 • ROZDZIAŁ XIV ZAPEWNIENIE UCZNIOM CIEPŁEGO POSIŁKU
 • ROZDZIAŁ XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Pliki do pobrania